asfaltla

1. paving (v.) 2. paved (v.) 3. asphalt (v.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • asfaltlamak — i Asfaltla kaplamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asfaltlanmak — nsz Asfalt dökülmek, asfaltla kaplanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asfaltlamaq — f. Asfalt çəkmək, asfaltla örtmək, asfalt döşəmək. Küçələri asfaltlamaq. Meydançanı asfaltlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asfaltlanmaq — məch. Asfalt döşənmək, asfalt çəkilmək, asfaltla örtülmək. Yolların çoxu asfaltlanmışdır. Asfaltlanmalı yer az qalmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asfaltlanmış — f. sif. Asfaltla örtülmüş, asfalt döşənmiş. Asfaltlanmış küçə. Asfaltlanmış səki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asfaltlı — sif. 1. Üzərinə asfalt çəkilmiş, asfalt döşənmiş, asfaltla örtülü. Asfaltlı yollar. Asfaltlı küçələr. – «L 1» maşınları çay üstündə uçan qaranquş kimi asfaltlı küçələrlə süzüb gedirdi. M. C.. Beş dəqiqə belə keçməmiş asfaltlı yoldan təzəcə abı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərpici — sif. 1. Bişmiş kərpic rəngində olan; qırmızı. Kərpici parça. Kərpici maşın. Kərpici şal. – Qırıq pəncərələrinin hərəsinin yanında bir dəmir çarpayı qoyulmuş, üstü qırmızı kərpici adyallarla örtülmüşdü. M. İ.. 2. Kərpic şəklində olan; dama dama.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.